fbpx Ziekenhuismanagement voor artsen i.s.m. het VBS | EHSAL Management School

Ziekenhuismanagement voor artsen i.s.m. het VBS

Doel en verantwoording

Artsen vormen een essentiële schakel in de verwezenlijking van een patiëntgerichte en kwalitatieve zorgverstrekking, in de noodzakelijke kostenbeheersing, in de uitbouw van een competitieve en efficiënte organisatie.

De arts-specialist draagt steeds meer beleidsverantwoordelijkheid binnen een afdeling of departement. Daarom moet hij/zij niet alleen beschikken over kennis en vaardigheden om een dienst operationeel te sturen. Ook inzicht in zijn/haar cruciale rol in de uitbouw van de ziekenhuisorganisatie is noodzakelijk. In de opleiding tot arts komen de daartoe benodigde bedrijfseconomische basiscompetenties echter niet aan bod.

Dit programma maakt artsen-specialisten daarom in een beperkte tijd vertrouwd met een aantal essentiële kennisdomeinen, voornamelijk strategische, juridische en financiële. Zo kunnen zij met meer kennis van zaken participeren in het beleid.

Accreditatie door de werkgroep Ethiek & Economie van het RIZIV werd aangevraagd.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor alle artsen-specialisten die een basiskennis inzake algemeen management als een verrijking zien. Ze is geschikt zowel voor ziekenhuisartsen die - als diensthoofd, hoofdgeneesheer, lid van de medische raad ... - nood hebben aan bedrijfseconomische en juridische kennis om hun beleidsverantwoordelijkheid uit te oefenen, als voor geïnteresseerde individuele artsen.