fbpx Waarom verschilt studeren aan EMS van andere (klassieke) opleidingen? | EHSAL Management School

Waarom verschilt studeren aan EMS van andere (klassieke) opleidingen?

Waar opleidingen aan een universiteiten en hogescholen uitgewerkt worden door onderwijscommissies die louter bestaan uit onderwijskundigen en academici, en voornamelijk gefundeerd zijn op theoretische inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, geldt voor business schools, en voor EMS in het bijzonder, dat wij opleidingstrajecten organiseren voor, door en met het bedrijfsleven. 

Elke EMS-opleiding kent een specifieke opleidingscommissie die het studieprogramma uitwerkt. Daarin zetelen naast onderwijskundigen (academici, onderzoekers) ook steeds tal van vooraanstaande vertegenwoordigers uit het werkveld. De opleidingscommissie bepaalt het programma en stelt gastdocenten voor.

Want niet alleen in de opleidingsconceptie, ook in de onderwijsuitvoering krijgt de praktijk een belangrijk aandeel. Naast enkele uitmuntende academici die instaan voor de wetenschappelijke fundering wordt een aanzienlijk deel van het curriculum gedoceerd door gastdocenten uit de praktijk, die geselecteerd werden omdat zij aan de top staan van hun vakgebied. Zij vertalen de theoretische concepten naar de praktijk, zij brengen de complexe bedrijfsvraagstukken naar de leslokalen en delen hun kennis en ervaring met de cursisten. 

Die wisselwerking biedt een goed evenwicht tussen theorie en praktijk en staat garant voor wetenschappelijke verantwoording gekoppeld aan praktijkrelevantie.

Professionele deelnemers  zijn daardoor in staat om de verworven inzichten snel toe te passen in hun dagelijkse praktijk. Dit zorgt voor een onmiddellijk rendement van hun studie-investering, zowel voor de deelnemer, als voor hun organisatie.
 
Voor de ambitieuze studenten die recent afgestudeerd zijn, maar een bijkomend postgraduaat dagprogramma willen volgen, creëren wij bovendien een unieke leeromgeving en leerervaring om de praktijktoets te versterken.  Wij willen de theoretische kennis omzetten naar reële praktijkkennis en werkervaring door:

  • voornamelijk gastdocenten uit het werkveld in te schakelen, die met hun beide voeten in  de dagelijkse praktijk staan  (maar die tegelijk blijk geven van goede didactische vaardigheden);
  • een doorgedreven inzet van “learning by doing”: in sommige postgraduaten (Digitale marketing en communicatie, HRM) door het invoeren van werkplekleren, waarbij deels op de campus en deels op de werkplek wordt gewerkt aan het curriculum; in de overige postgraduaten door het uitvoeren van meerdere reële bedrijfsprojecten, gecoacht door gastdocenten en mentoren. 

Het gaat dus over kennen én kunnen.  En je leert dus niet alleen in het leslokaal, maar ook al doende. Wat resulteert in een beklijvende diepere leerervaring.