fbpx Projectvoorstel | EHSAL Management School

Projectvoorstel

Op basis van deze infofiche zal uw projectvoorstel geëvalueerd worden en voor een eerste screening aan een postgraduaat en gastdocent toegewezen worden. Zij stellen hieruit een lijst met mogelijk weerhouden projecten op. U wordt hiervan via mail op de hoogte gehouden.

Uw bedrijf
Adres bedrijf
Contactpersoon bedrijf
Uw projectvoorstel
Indien u dit projectvoorstel reeds besproken hebt met een EMS gastdocent gelieve hier de naam van de docent te vermelden:
Beschrijf zo concreet mogelijk uw projectvoorstel.
Wat moet dit project concreet opleveren voor uw bedrijf?
Heeft uw bedrijf gegevens ter beschikking waarmee de studenten kunnen werken? Zo ja, welke?
Meer informatie ?
Voor meer informatie over projecten bij de postgraduate dagprogramma’s van EMS kan u contact opnemen met Hugo Couck op 02-210 12 42 of via hugo.couck@emsbrussel.be