fbpx Programma | EHSAL Management School

Programma

Inhoud en structuur van het programma

Het postuniversitair programma Werkbaar werk: bouwstenen voor werkgeluk bestaat uit 14 opleidingssessies (deels online deels on campus) van 3,5 uur. U kunt het programma volgen op dinsdagavond van 18u tot 21u30, Odisee/ KU Leuven campus Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel. De opleiding start op dinsdag 19 oktober 2021.

Het totaal aantal opleidingsuren bedraagt 49 uur. Dat aantal is als volgt ingedeeld:

Algemene introductie tot werkgeluk (14 uur)

Sessie 1: Algemene introductie tot werkgeluk: wat is werkgeluk en wat is het niet?   

Als je een cursus wil bouwen rond werkgeluk is het heel belangrijk om goed te weten waarover we spreken. Welke definities bestaan er en welke definities hanteren we in de rest van de opleiding? Omdat er ook heel wat misverstanden bestaan rond werkgeluk is het even belangrijk te weten wat werkgeluk niet is.

 • Definitie werkgeluk
 • Theoretische modellen
 • Wat is het niet? 

Sessie 2: Algemene introductie tot werkgeluk: van welvaart naar werkgeluk 

Hoe en waar is het concept van werkgeluk ontstaan? Welke fases heeft werkgeluk doorlopen in de geschiedenis en wat is de relatie tussen welvaart, welzijn en werkgeluk? We bekijken ook hoe werkgeluk in de rest van de wereld evolueert en wat we kunnen leren uit deze verschillende visies. 

 • Historische evolutie
 • Werkgeluk in de wereld
 • Welvaart – welzijn – werkgeluk                        

Sessie 3: Positieve psychologie  

Werkgeluk is onlosmakelijk verbonden met het onderzoeksdomein van de positieve psychologie. Om een stevige wetenschappelijke basis te bieden voor de praktijk van werkgeluk, is het van belang om goed te begrijpen wat de basisprincipes van positieve psychologie zijn en wat we hiermee kunnen doen op de werkvloer.

 • Het ontstaan van de positieve psychologie
 • Het denkkader van de positieve psychologie
 • Zelfdeterminatie theorie
 • Positieve psychologie op de werkvloer                        

Sessie 4: Werkgeluk en geluk    

Om werkgeluk goed te begrijpen is het nuttig om het concept ‘geluk’ van dichterbij te bekijken. Prof. Dr. Lieven Annemans, gezondheidseconoom en geluksprofessor vertelt je er alles over.

 • Wat is geluk?
 • Welke factoren beïnvloeden ons geluk?
 • De relatie tussen werkgeluk en geluk
   

Werkgeluk in de praktijk (7 uur)

Sessie 5: Werkgeluk in de praktijk 

 Hoe breng je werkgeluk dan tot leven in de praktijk van jouw organisatie? In de eerste plaats is het van belang om aan de slag te gaan met een duurzaam beleid waarin de bedrijfscultuur, de bestaande initiatieven en de gewenste resultaten een strategisch kader krijgen.  

 • Werken aan werkgeluk: waarom, hoe, wanneer, met wie? 
 • De impact van bedrijfscultuur en bedrijfsklimaat
 •  Implementatie: bottom-up versus top-down
 • Welzijnsbeleid en werkgelukstrategie                                 

Sessie 6: Werkgeluk in de praktijk 

Aan de hand van cases, goede (en minder goede) voorbeelden uit de praktijk toetsen we de theorie aan de praktijk en belichten we de noodzakelijke aspecten om in aanmerking te nemen bij het implementeren van een werkgelukstrategie in een organisatie. Wat zijn de voorwaarden voor succes? 

 • Best & next practices – getuigenissen en case studies
 • Voorwaarden voor een geslaagde werkgelukstrategie

Mogelijke interventies op niveau van organisatie – team - individu 

                                       

Werkgeluk,  leadership en waarden (7 uur)

Sessie 7: De positieve impact van kwalitatief leiderschap op welzijn

 Als een organisatie beslist om werkgeluk tot een prioriteit te maken, moet dit uitgedragen worden door het management en alle leidinggevenden om alle lagen van de organisatie te bereiken. In deze module ontdek je het belang van goed leiderschap bij werkgeluk en hoe dit dan kan geïmplementeerd worden.

 • Bewustmaking van de cruciale rol van de leidinggevende en het Management Team
 • Framework en technieken om werkgeluk (de mens) centraal te stellen
 • Het klimaat van psychologische veiligheid                     

Sessie 8: Werkgeluk en waarden: Universele waarden en de rol van een waardenconflict

Werkgeluk is meer dan enkel positieve emoties op de werkvloer. Medewerkers die het gevoel hebben zinvol werk te doen en waarvan de persoonlijke waarden goed aansluiten bij de waarden van het bedrijf zijn doorgaans gelukkiger in hun job. In deze module gaan we hier dieper op in.

 • Waardengedreven (samen)werken – purpose als key-driver van missie en visie
 • Concretiseren van de waarden op de werkvloer
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

                        

Werkgeluk vanuit een economisch standpunt (10,5 uur)

Sessie 9: Werkgeluk vanuit een economisch standpunt 

Wat levert het je op om als organisatie te inversteren in het geluk van je werknemers en de mens centraal te zetten. Laat ons vooral niet vergeten dat een bedrijf bepaalde resultaten moet behalen om te overleven! We lichten alvast een tipje van de sluier op: happy employees make happy customers!

 • Systematisch overzicht van de literatuur met betrekking tot de return of investment en de value of investment
 • Het verschil tussen ROI en VOI: niet alles kan in euro’s uitgedrukt worden
 • De impact van werkgeluk op productiviteit, absenteïsme, presenteïsme, verloop, …    

Sessie 10: Stressgerelateerd werkverlet 

Werkgeluk in zijn generieke vorm situeert zich vooral op het niveau van primaire preventie (het vermijden van problemen) door te werken aan een gezond bedrijfsklimaat. Als er zich een probleem voordoet, is dit niet meer voldoende en gaan we over tot secundaire of geïndiceerde preventie. Wat kan je als organisatie doen om op een goede manier om te gaan met psychosociale problemen en absenteïsme te vermijden.

 • Verschillende niveaus van preventie
 • Geïndiceerde preventie: vroege detectie en interventie
 • Definities en framework
 • Wettelijk kader                          

Sessie 11:  Re-integratie na langdurige afwezigheid     

Wanneer medewerkers omwille van psychosociale (of andere) redenen langdurig afwezig zijn, is het van groot belang voldoende aandacht te besteden aan een gezonde terugkeer naar de werkvloer. Disability managment neemt vandaag een steeds belangrijkere plaats in bij HR processen. Bovendien is het hier ook een kwestie van het menselijk aspect niet uit het oog te verliezen bij soms technische dossiers. 

 • Framework: verzuim en re-integratie
 • Wetgevend kader
 • Hervalpreventie                

 

De rol van de Chief Happiness Officer (7 uur) 

Sessie 12: De rol van de CHO

Volgens heel wat lijstjes een job met toekomstperspectief: de Chief Happiness Officer. Is dit dan degene die de medewerkers gelukkig gaat maken? Samen onderzoeken we de rol en functie van CHO en bekijken we voorbeelden en cases om deze aan de realiteit te toetsen.

 • CHO als olie van de machine: rol en verantwoordelijkheden?
 • Werkgeluk als gedeelde verantwoordelijkheid
 • Hoe werkgeluk verkopen aan het management                          

Sessie 13: Meten is weten. Het belang van relevante data.   

In een wetenschappelijke benadering van welzijn en werkgeluk is cijfermateriaal onontbeerlijk. Hoe gelukkig zijn medewerkers op het werk? Wat is de evolutie van werkgeluk bij bepaalde interventies of aanpassingen op verschillende niveaus? 

 • Het belang van cijfers
 • Hoe werkgeluk meten?
 • Wat meet je? 
 • Hoe evolueert werkgeluk in België               

 

Toekomst van werkgeluk: de waardengedreven economie (3,5 uur) 

Sessie 14: Toekomst van werkgeluk 

Aan het einde van het traject bekijken we wat de toekomst van werkgeluk: wat mogen we verwachten? Welke evoluties tekenen zich af? Voorbeelden van succesverhalen. Welke rol kan jij spelen?