fbpx Programma | EHSAL Management School

Programma

Het programma omvat 7 sessies van 3,5 uur (deels on campus deels online) en gaat door op donderdagavond van 18u tot 21u30. De sessies on campus vinden plaats in Odisee/KU Leuven campus Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel.
De opleiding start op 23 januari 2025.

Van alle sessies zijn lesopnames beschikbaar.

Volgende onderwerpen staan op het programma:

sessie 1:

 • Inleiding en basisbegrippen
 • Kenmerken van de arbeidsovereenkomst
 • De hiërarchie van de rechtsbronnen in het sociaal recht

sessie 2:

 • Aanwerving
 • Soorten arbeidsovereenkomsten
 • Bijzondere bedingen
 • Aansprakelijkheid van de werkgever en de werknemer
 • Sociale documenten
 • Loon en loonkost (werkgeverskost) – deel 1

sessie 3:

 • Loon en loonkost (werkgeverskost) – deel 2
 • Arbeidsduur
 • Begrip schorsing van de arbeidsovereenkomst en link met sociale zekerheid

sessie 4:

 • Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Ziekte
Arbeidsongevallen

Moederschapsverlof en borstvoedingspauzes

Vakantie

Klein Verlet en verlof om dwingende redenen

Thematische verloven en tijdskrediet
Educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof (VOV) / recht op opleiding algemeen

sessie 5:

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst – deel 1
 • Outplacement
 • Beschermde werknemers

sessie 6:

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst – deel 2
 • Werkloosheid
 • SWT
 • Pensioen

sessie 7:

 • Collectief arbeidsrecht: organisatie van sociaal overleg in België
 • Sociale verkiezingen
 • Ontslag werknemersafgevaardigden
 • Internationale mobiliteit - basisbegrippen