fbpx Programma | EHSAL Management School

Programma

Het programma loopt over 7 dagsessies, gespreid over een academiejaar à rato van ongeveer 1 opleidingsdag per maand. De sessies zijn thematisch gegroepeerd in 3 modules, waarop ook apart kan ingeschreven worden. 

Module 1: JURIDISCHE CONTEXT (2 sessies)

Wetgevend kader
Samenwerkingsverbanden (tussen ziekenhuizen en tussen artsen)
Aansprakelijkheid

Module 2: ALGEMEEN BELEID (2 sessies)

Kwaliteit en huidige politieke trends in het ziekenhuis
Leanmanagement als referentiekader voor het kwaliteitsbeleid in een ziekenhuis
Strategische planning in het ziekenhuis

Module 3: FINANCIEEL BELEID & RAPPORTERING (3 sessies)

Inleiding tot de ziekenhuisboekhouding
Nomenclatuur en Budget Financiële Middelen (BFM): hefbomen voor het beleid?
Rapportering van financieel beleid
Investeringsprojecten

De sessies vinden plaats op vrijdag van 09u tot 17u30 in Odisee, Stormstraat 2, 1000 Brussel (vlakbij het Centraal Station) en starten op vrijdag 29 oktober 2021

Meer programma-inhoudelijke info zoals: kerndoelen, leerinhoud, onderwijsmethoden, evaluatiemodaliteiten, e.d., is terug te vinden in de ECTS-fiche Ziekenhuismanagement voor artsen.