fbpx Programma | EHSAL Management School

Programma

Het programma bestaat uit 17 sessies (deels on campus deels online). Zij vinden plaats op dinsdagavond van 18u tot 21u30 in Odisee/ KU Leuven campus Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel.
In academiejaar 2024-2025 start de opleiding op dinsdag 1 oktober 2024.

Van alle sessies zijn ook lesopnames beschikbaar.

Kick-off (3,5 uur):

 • Welkom - Praktische info
 • Opbouw en verloop programma
 • Voorstelling deelnemers
 • HR in grote lijnen. Over denken en doen in wetenschap en praktijk


Module 1: Instroom en uitstroom (10,5 uur)

De investering in ‘human capital’ neemt de facto een aanvang bij het werven en selecteren van geschikte werknemers.  Hier blijft het oude motto van ‘the right (wo)man on the right place’ gelden, zij het dat het werven en selecte­ren van personeel in het moderne HRM-beleid complexer en intensiever verloopt.

In de module komen o.a. aan bod:

 • Rekrutering en employer branding
 • Methodieken van het selectieproces
 • Herstructurering en (collectief) ontslag


Module 2: Doorstroom (21 uur)

Wezenlijk voor een relevant HRM-beleid is ook de implementatie van een operationele visie op een aantal centrale managementfacetten en -vaardigheden.  Het gaat hier om de erg belangrijke maar tegelijk vrij meerduidige fenomenen als motivatie, communicatie, bedrijfscultuur, e.d.  Verder betreft het vaardigheden als het leiding geven en het beoordelen van prestaties, alsook com­plexe managementtaken als het verzorgen van een behoorlijk remuneratiebeleid en het coachen van teams.

In de module komen o.a. aan bod:

 • Opleiding: vaardigheden voor de toekomst - Noden en oplossingen 
 • Loopbaanmanagement en coaching 
 • Hoe heeft organisatie- en jobdesign een impact op het welzijn van de werknemer?
 • Engagement - een nieuwe kijk op motiveren, motiveren zonder controleren
 • Performance Management
 • Leidinggeven


Module 3: Organisatiecultuur en -structuur (14 uur)

Zijn werknemers eenmaal aangeworven, dan is het niet zonder belang ze snel en adequaat in de organisatiestructuur en –cultuur te integre­ren.  Daarbij zijn opleiding en vorming vaak onontbeerlijk. Ontwikkelingsactiviteiten zijn ook noodzakelijk om personeelsleden doorgroeikansen te waarborgen.

In de module komen o.a. aan bod:

 • Organisatiecultuur
 • Strategisch Beloningsbeleid
 • Kansen en risico's van analytics en AI voor HRM: tussen hoop en hype
 • Change Management


Module 4: Management van de sociale relaties (7 uur)

Personeelsaangelegenheden situeren zich in Vlaanderen in de z.g. sociale context van werkgever en werknemer.  Het HRM moet dus ook tegen die achtergrond worden bekeken. 

 • Management van de sociale relaties (1)
 • Management van de sociale relaties (2)


Slotsessie (3,5 uur)

HRM en de maatschappelijke omgeving
HRM – Toekomstige ontwikkelingen 

 

 

Complementaire module (facultatief): Sociaal Recht in essentie (24,5 uur)

Deze module is bijzonder geschikt voor wie in zeer korte tijd een inzicht in het sociaal recht wil verwerven of voor wie zijn kennis wil opfrissen.  Deze basiskennis is onontbeerlijk voor iedere HR-medewerker.

Tijdens deze module komen volgende items aan bod:
aangaan van arbeidsovereenkomsten, soorten arbeidsovereenkomsten, tewerkstellingsbevorderende maatregelen, proefbeding, aansprakelijkheid van de werknemer, arbeidsreglement, loon;
schorsing van de arbeidsovereenkomst, beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
ontslagvergoedingen, bijzondere vraagstukken, sociaal statuut van de zelfstandige versus de werknemer.