fbpx Ombudsdienst | EHSAL Management School

Ombudsdienst

De ombudspersoon is in eerste instantie de verantwoordelijke programmacoördinator (zie artikel 16 van het OER).

Overeenkomstig artikel 18 treedt in bepaalde omstandigheden de plaatsvervangende ombuds op: