fbpx Kostprijs | EHSAL Management School

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld voor het volledige programma bedraagt 3600 EUR. Syllabi en het examengeld voor de examenzittijd 1 (mei - juni)  zijn in het inschrijvingsgeld inbegrepen. Voor examenzittijd 2 (augustus - september) bedraagt het examengeld 100 EUR.

Kortingen

Er geldt een korting van 10% vanaf 3 deelnemers uit eenzelfde bedrijf die inschrijven voor dezelfde programmacyclus.
EMS-alumni van de executive programma's en postgraduaatopleidingen, genieten eveneens een korting van 10%. Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Subsidies

De opleidingen van EHSAL Management School zijn erkend in het kader van de kmo-portefeuille, waardoor u tot 30% subsidie kunt bekomen van de Vlaamse overheid. Meer info op www.kmo-portefeuille.be.
Informeer u tijdig want de subsidieaanvraag kan slechts tot maximum 14 dagen na de start van de opleiding.

Voor opleidingen gevolgd door werkgevers en/of werknemers uit PC336 is er mogelijks recht op opleidingspremie.

Het executive programma Financial Controlling geeft recht op Vlaams opleidingsverlof.