fbpx Getuigenissen | EHSAL Management School

Getuigenissen

 

 

Nike Van Doninck

De opleiding Ziekenhuismanagement voor Artsen biedt een mooie kans voor medici om zich op efficiënte en effectieve wijze te verdiepen in de organisatorische en managementaspecten van de gezondheidszorg. Dit komt in het huidige curriculum jammer genoeg weinig aan bod.

Tijdens diverse modules, waaronder strategisch management, financieel beheer, gezondheidsrecht, kwaliteitsverbetering en personeelsmanagement krijg je een holistisch begrip van het functioneren van ziekenhuizen en onze gezondheidszorg maar ook wat er nodig is om een effectieve praktijk uit te bouwen.

De docenten hebben zelf uitgebreide ervaring in ziekenhuismanagement, wat een enorme meerwaarde biedt. Complexe concepten worden helder uitgelegd en verrijkt met praktische voorbeelden en inzichten uit hun eigen carrière.

Een bijkomend groot voordeel van deze opleiding is de mogelijkheid om te netwerken. Door deel te nemen aan discussies kunnen ideeën worden uitgewisseld en ervaringen gedeeld.
 
De opleiding Ziekenhuismanagement voor Artsen is een uitstekende investering voor medici die hun kennis rond diverse managementonderwerpen willen vergroten of een leiderschapsrol binnen hun job willen opnemen. Het biedt een grondige en praktijkgerichte benadering van ziekenhuisbeheer, ondersteund door ervaren docenten en sterke netwerkmogelijkheden.  Voor artsen die hun impact op de eigen dienst, binnen het ziekenhuis of op het gezondheidszorgsysteem willen vergroten, is deze opleiding een absolute meerwaarde. 

Dr. Nike Van Doninck, Staflid Endocrinologie – Diabetes VITAZ – St-Niklaas / 2024-2025
 

Thierry Schissler

Deze opleiding is een absolute meerwaarde voor elke arts die zich wil inzetten of verdiepen in het groter geheel van het ziekenhuisleven binnen een steeds veranderende staatsomgeving.

De lesgevers zijn één voor één toppers in hun vakgebied en hebben de flair om ons te inspireren om wat we leren in de dagdagelijkse praktijk te brengen.
Voor mij was lean-management een ware eye-opener, een onderwerp gegeven door een topspreker.

Dank aan de organisator voor deze boeiende lessenreeks.


Thierry Schissler, Adjunct Diensthoofd Spoedgevallen AZ Sint-Jan Brugge Oostende / 2022-2023

 

 

Matthias Dupont

De cursus ziekenhuismanagement voor artsen is een absolute must voor artsen die hun eerste stappen zetten in beleidsfuncties binnen het ziekenhuis.
De 8-delige lessenreeks drijft in de eerste plaats op de kwaliteit van de lesgevers die stuk voor stuk enthousiast zijn en animerend kunnen vertellen.

Zowat alle belangrijke onderdelen komen aan bod met vooral ook  voldoende aandacht voor financiële regelgevingen tussen artsen en ziekenhuizen en tussen ziekenhuizen en de overheid. Elke cursist krijgt bovendien uitgebreid documentatiemateriaal waar eventueel later nog op kan op teruggevallen worden. De lessen zijn interactief en doorspekt met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Ik heb mij geen seconde verveeld en ben, in tegenstelling tot mijn vroegere studententijd, geen enkele keer in slaap gevallen.
Ik voel mij door deze cursus beter gewapend voor leidinggevende functies binnen mijn ziekenhuis.

 

Matthias Dupont, Cardioloog ZOL Genk / 2022-2023

Harald Verschueren

In een steeds sneller veranderend ziekenhuislandschap met fusies en netwerking helpt deze opleiding artsen de financiële en administratieve werking veel beter te begrijpen.  
Deze voor ons vrij abstracte zaken dienen echter goed begrepen te worden door elke arts die op de een of andere wijze wil deel uitmaken van de dagdagelijkse werking van het ziekenhuis weze het via de medische raad of via allerlei overlegcomités.

Deze opleiding maakt vooral duidelijke dat artsen en ziekenhuisdirecties samen moeten werken tegen de steeds slechtere financiering vanuit de overheid. Door deze opleiding is het mij ook duidelijk geworden dat artsen, ziekenhuisdirecties en ziekenhuizen onderling samen naar oplossingen moeten zoeken om het hoofd boven water te houden in het continu veranderende ziekenhuislandschap.

Dr. Harald Verschueren, Anesthesist - Pijnspecialist AZ-Glorieux Ronse / 2022-2023 
 

Geert De Naeyer

Drie modules, zeven lesdagen en vele centimeters cursusmateriaal. Het lijkt veel, maar de lesdagen zijn voorbij gevlogen.
Keer om keer een interessant en mooi uitgewerkt programma met topsprekers, die allen een pak ervaring in de sector hebben. 

Het gaf me een beter inzicht in alle aspecten van management die je als specialist moet hebben. De lessen verliepen zeer interactief en bevatten vele tips en tricks. 

Ook de netwerking met collega’s van andere ziekenhuizen en het uitwisselen van ervaringen maken van deze opleiding een meerwaarde. 
Als lid van de medische raad kan ik dit alleen maar aanbevelen om uw onderhandelingspositie te verstevigen, zeker in de huidige tijden van netwerkvorming en nakende hervormingen in de ziekenhuissector. Kortom een must voor elke specialist met enige interesse in management.

Dr. Geert De Naeyer, Uroloog OLV Aalst / 2021-2022

Stefan De Smedt

Via mail hoorde in van deze opleiding Ziekenhuismanagement voor artsen georganiseerd door EHSAL Management School.

Met de uitdagingen van een veranderend ziekenhuislandschap en de nood aan strategische planning voor onze eigen dienst in gedachten, schreef ik me hiervoor in.

Na meer dan 20 jaar afgestudeerd te zijn als oogarts zou ik terug 7 dagen op de schoolbanken belanden, gespreid over het academiejaar. Dit vloog zo voorbij en was zeer boeiend.

Deze cursus ‘Ziekenhuismanagement voor artsen’ vulde mooi aan wat ontbrak in mijn oorspronkelijke medische opleiding op juridisch, financieel en organisatorisch vlak. Deze opleiding opende mijn ogen voor andere aspecten van het ziekenhuisgebeuren dan de strikt medische dimensie en geeft nieuwe ideeën voor een efficiënter functioneren en samenwerken met collega’s en directies binnen het ziekenhuis.

Bovendien verliepen de sessies in een aangename en stimulerende sfeer met flink wat interactie tussen lesgevers en deelnemende artsen en was de opleiding goed georganiseerd met ruim naslagwerk. Deze opleiding was een welgekomen verfrissende afwisseling met de dagelijkse klinische praktijk.

Dr Stefan De Smedt, Oogarts AZ St Maarten, Mechelen / 2020-2021

 

Ina Vrints

Als jonge ambitieuze arts-specialist en kersvers diensthoofd, merkte ik dat ik kennis miste omtrent enkele basisaspecten van medische praktijkvoering en ziekenhuismanagement.  De cursus ziekenhuismanagement voor artsen vormde voor mij de ideale basis om de gaten in mijn kennis op te vullen.  De cursus biedt een gevarieerd programma aan met enkele fundamentele topics, zoals de basis van boekhouden, de positie van artsen binnen het ziekenhuis, juridische en legale aspecten van het artsenberoep, de theorie achter medische beleidsplannen en strategische planning.  De verschillende sprekers waren stuk voor stuk experten in hun domein, die ons op korte tijd wegwijs maakten in hun domein.  Een aanrader voor elke arts die zijn praktijk/dienst op een gefundeerde manier wil uitbouwen of optimaliseren.

 

Ina Vrints, Plastisch chirurg Heilig Hartziekenhuis Lier / 2020-2021

Vincent Schreurs

Dank aan het heel team voor deze leerrijke opleiding.

Deze cursus bood mij als clinicus de tools aan om zicht te krijgen op het hoe, wat, wie en waarom van de processen die er in het ziekenhuis allemaal plaatsvinden en alzo een invloed hebben op mijn patiënten en mezelf: de diverse betrokken overheden gaande van Europees tot gewestelijk niveaus, beheerder, raad van bestuur, directie, medische raad,  mutaliteiten, riziv , FOD,  de juridische en boekhoudkundige spelregels. Ik voel mij nu in staat om vanuit deze leerervaring mijn klinisch werk op een meer duurzame manier te integreren op een beleidsmatig niveau, rekening houdende met alle stakeholders,  in de overtuiging dat zowel mijn patiënt als ikzelf hier wel bij zullen varen.

Daarnaast ook heel toffe en goede lessen!

Vincent Schreurs, Psychiater Jessa Ziekenhuis Hasselt / 2020-2021

Bernard Pilet

Het begrijpen van de ziekenhuisfinanciering, het hoe en wat van je juridische positie als arts binnen een ziekenhuis, associatie, medische raad en ziekenhuisnetwerk, het uitwerken van een medisch beleidsplan, het beoordelen van een investeringsproject, de analyse van een jaarrekening, en vele andere onderwerpen waar we als arts bijna dagelijks mee in aanraking komen maar vaak het fijne niet van kennen, worden gedurende zeven lesdagen uitvoerig behandeld in de cursus Ziekenhuismanagement voor Artsen. Naast de professionele organisatie en het hoge niveau van de lessen heb ik het interactieve karakter van de cursus bijzonder weten appreciëren: de docenten namen uitgebreid de tijd om in te gaan op vragen en opmerkingen, casuïstiek en discussies in de groep. Het is overigens heel aangenaam om collega’s uit de vier windstreken en van allerhande specialisaties te ontmoeten en ieders invalshoek beter te leren begrijpen. Een aanrader voor elke geïnteresseerde arts!

Bernard Pilet, Radioloog CH Wallonie Picarde Doornik / 2020-2021

Julie Jacobs

Als beginnend arts-specialist merkte ik snel dat een aantal aspecten van mijn beroep als klinisch bioloog niet aan bod waren gekomen tijdens mijn assistentenopleiding. 
Het management en de organisatie van onze gezondheidszorg waren de twee grote domeinen waarover ik duidelijk meer diende te leren. 
De opleiding ziekenhuismanagement voor artsen-specialisten aan de EMS was voor mij hiervoor de perfecte keuze. Een mooi programma met kwaliteitsvolle lesgevers zorgen voor een brede basiskennis en een ruimere blik om op verder te kunnen bouwen.

 
Dr. Julie Jacobs, Klinisch Bioloog Europaziekenhuizen / 2019-2020
 

Annelies Van Erck

De opleiding “Algemeen management voor artsen-specialisten” geeft je in 7 dagen een to-the-point opleiding over verschillende domeinen van de actuele gezondheidszorg.  Je krijgt o.a. inzicht in juridische aspecten, de logica of onlogica van de organisatie van de Belgische gezondheidszorg, organisatie en financiering van het ziekenhuis alsook een introductie in boekhouden, management en strategische planning.  De lessen gaan door in een kleine groep en zijn daardoor interactief, de lesgevers zijn stuk voor stuk mensen met uitgebreide praktijkervaring en werken inspirerend.  Er is ruimte voor discussie en om in te gaan op actuele thema's zoals netwerkvorming en laag variabele zorg.  Ook het uitwisselen van ervaringen uit het eigen ziekenhuis met de mede-cursisten is leerrijk.  Echt boeiend en aan te raden voor elke ziekenhuisspecialist!

Annelies Van Erck, Fysische geneeskunde en revalidatie AZ Jan Palfijn / 2018-2019

Hendrik Plancke

De opleiding management voor artsen-specialisten is een zeer goed programma, up-to-date, gebracht door experten, onder collega’s, in deze VUCA tijd een must!

Hendrik Plancke, Uroloog Imelda Ziekenhuis / 2017-2018

Raf De Vloo

De opleiding “Algemeen management voor artsen-specialisten” dompelt je gedurende zeven dagen onder in de verschillende facetten van het ziekenhuismanagement die uitermate nuttig zijn voor iedere ziekenhuisarts. De combinatie van veel praktische informatie en inspirerende inzichten in ziekenhuisbeleid zorgen voor een unieke leerervaring waarbij men de taal van het management leert begrijpen en spreken. De cursus stimuleert om kritisch te reflecteren over de ziekenhuisorganisatie in al zijn aspecten met uiteindelijk een beter inzicht in de algemene, juridische en financiële werking. Ik heb genoten van de interactieve discussies rond het snel veranderende ziekenhuislandschap, de strategische aspecten van ziekenhuisbeleid en het toenemend belang van de marktlogica. Deze cursus gaf me een flinke dosis positieve energie om aan de slag te gaan met de aangereikte tools en inzichten. Ik wens de organisatoren en de enthousiaste docenten te bedanken voor de boeiende cursussen en het uitgebreid cursusmateriaal. Een absolute aanrader.

Raf De Vloo, Orthopedist AZ Klina / 2017-2018

Steven Marcoen

De opleiding "Algemeen management voor artsen-specialisten: Deskundig participeren in het ziekenhuisbeleid" kwam goed van pas dit jaar. 
Een jaar dat beheerst werd door de netwerkopdracht voor ziekenhuizen .  Wij worden als arts voldoende voorbereid op het klinisch werk, maar absoluut niet op de rol die we moeten spelen in de organisatie en stroomlijning van het ziekenhuis.  Een rol die we ernstig moeten nemen indien we zelf nog een beetje het ‘format’  van ons beroep in de hand willen houden. Deze opleiding is voor mij een mogelijkheid geweest hierin toch een forse inhaalbeweging te maken.  In zeven lesdagen worden op onderhoudende en interactieve wijze een groot aantal onderwerpen aangesneden die onmiddellijk bruikbaar zijn in de praktijk. Het hele panorama van statuut van de ziekenhuisarts tot financiering van de ziekenhuizen is de revue gepasseerd.
Gezien de snelle evolutie in regelgeving, en al helemaal nu we als ziekenhuisarts in grotere gehelen moeten leren denken verwacht ik dat het volgen van een opleiding als deze alleen maar belangrijker wordt.  Ik kan het dan ook iedere ziekhuisarts aanraden hier wat tijd voor uit te trekken.  Zeker artsen die een mandaat in de medische raad opnemen kunnen hier veel praktisch bruikbare kennis opnemen.”

Steven Marcoen, abdominale heelkunde AZ Glorieux, Ronse / 2016-2017

Maryline Lauwers

Deze cursus was voor mij een echte verrijking. De aangeboden topics scheppen een duidelijk beeld over het beleid en de organisatie van onze gezondheidszorg. Zowel juridische, economische en fiscale aspecten worden op een zeer boeiende en interactieve wijze gedoceerd door gemotiveerde en enthousiaste lesgevers. De sfeer tijdens de cursus is ontspannen en aangenaam. Ik raad elke arts- specialist aan deze cursus te volgen. Het biedt de mogelijkheid een sterker strategisch plan zowel op dienstniveau als op algemeen ziekenhuisniveau uit te bouwen. Ik wens alvast de organisatoren, de docenten en de medecursisten te bedanken voor deze leerrijke ervaring.

Maryline Lauwers, Diensthoofd Anesthesie ZNA Jan Palfijn / 2014-2015

Nadine Masy

In deze complex groeiende wereld, die ook een permanente aanpassing  vergt van de financiële en organisatorische voorwaarden, biedt deze opleiding een interessante aanvulling voor artsen die hoofdzakelijk hun activiteiten "privé" gericht hebben.

In de ban van mijn enthousiasme ben ik tot besef gekomen tijdens de vorderingen van deze cursus dat ik ten opzichte van vroeger het verband met de essentiële facetten van de gestelde problematiek en onderwerpen van de docenten beter dan ooit in mijn drukke privépraktijk kan formaliseren.
 
Het onderkennen van risico’s en een planmatige benadering, het aansturen van collega’s, groepen en processen in een medische praktijk  is dus vitaal met steeds verwijzende restrictieve middelen en beperkte budgetten. 

Uitgebreide documentatie met voorbeelden en diverse literatuur worden ter beschikking gesteld en er is mogelijkheid tot discussie.

De groep is beperkt, geboeid door de onderwerpen met een sterke wisselwerking voor, tijdens en na de sessies. De gesprekken worden gewoon voortgezet zelfs tijdens de middagpauze. Iedereen kan er ergens zijn deeltje in terugvinden. Zo worden onderlinge banden sterker opgesteld en het netwerk van relaties verder uitgebreid.

Deze  management opleiding is een echte aanrader voor artsen die hoofdzakelijk privé georiënteerd zijn en dus beter en gerichter hun eigen praktijk willen aansturen.

Mijn dank gaat naar EHSAL Management School en iedereen die zich daarvoor heeft ingezet om deze sessies succesvol te laten verlopen.

Dr Masy Nadine NKO Privé groepspraktijk te Halle, chirurgisch verbonden aan het St. Elisabeth Ziekenhuis Brussel (Europa Ziekenhuizen) /2014-2015

Tom De Beule

Deze cursus geeft een mooie globale kijk op alle niet geneeskundige aspecten waarmee een specialist te maken zal krijgen tijdens de carriëre. Een brede waaier aan topics komt aan bod dewelke zeer nuttig zijn voor de startende arts om de algemene, juridische, en financiële werking van het ziekenhuis te begrijpen. Tijdens de opleiding tot arts is er maar een beperkte tot onbestaande focus op veel van deze topics. De cursus geeft dan ook een ideale basis voor interacties in de medische raad, allerlei commissies, alsook met de directie en de vele management structuren in het ziekenhuis. Deze interacties zullen naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst enkel maar belangrijker worden. Het juridische luik geeft dan weer een mooi overzicht van de benodigdheden en de potentiële juridische topics die elk arts kan tegenkomen tijdens zijn carriëre.
De cursus voorziet een goede hoeveelheid aan topics nuttig voor de eigen ontwikkeling, zoals associatiecontracten, strategiebepaling, venootschapsrecht en fiscaliteit. Deze topics zijn zeer nuttig voor een startende arts om onmiddellijk de juiste koers te varen.
In het kort, niet enkel een cursus interessant voor medische diensthoofden en de medische raad, maar zeker en vast ook voor de startende arts met tips and tricks voor de eigen ontwikkelende praktijk.

Tom De Beule, Interventioneel Radioloog AZ Sint-Lucas Gent / 2014-2015

Bruno Termote

De cursus algemeen management voor artsen-specialisten is een goede introductie tot vele onderwerpen die tijdens de opleiding geneeskunde niet aan bod zijn gekomen en toch zeer relevant zijn voor geneesheren-specialisten. De lesgevers zijn kenners van hun materie en spelen in op de vele vragen vanuit de groep waardoor elke les ook antwoord biedt op dagdagelijkse concrete vragen/problemen waarmee de cursisten geconfronteerd worden. Alle lesgegevens worden zowel digitaal als in print ter beschikking gesteld, wat het mogelijk maakt om hierop terug te vallen of er dieper op in te gaan indien gewenst. Het is tevens een aangename manier om contacten te leggen met collegae uit andere specialismen. Bovendien wordt de blik verruimd niet alleen door de leerstof maar ook door de confrontatie met de praktische bemerkingen en vragen vanuit deze andere specialismen.

Bruno Termote, Radioloog Jessaziekenhuis / 2012-2013

Herwig Vollon

Het op alle gebied multidisciplinair worden van de medische en omkaderende en ondersteunende ziekenhuisactiviteit stelt de artsen voor steeds meer uitdagingen. Er wordt verwacht dat ze hun vertrouwd medisch bastion verlaten en mee beleidsbepalend participeren. Daarom heeft de ziekenhuisarts terzake opleiding nodig. De opleiding “Algemeen management voor geneesheren-specialisten” biedt de deelnemer een gecondenseerd en rijk gestoffeerd overzicht over alle beleidsmatige invalshoeken op de gezondheidszorg. Zowel de juridische, economische, financiële als fiscale aspecten worden op een zeer interactieve wijze toegelicht door sterke docenten aan de kleine “klas”-groep. Hun bloemlezing uit het hun toevertrouwde onderwerp wordt vergezeld van een rijke hoeveelheid ondersteunende literatuur, die het mogelijk maakt zich, naar smaak of noodzaak, in bepaalde aspecten van de leerstof verder te verdiepen.

Herwig Vollon, Chirurg en Urgentie-arts AZSA Veurne / 2012-2013