fbpx Fundamentals in finance en reporting | EHSAL Management School

Fundamentals in finance en reporting

Financieel beleid steunt steeds op adequate financiële informatie. De jaarrekening, gebaseerd op de algemene boekhouding, vormt het jaarlijkse financiële eindrapport van een onderneming. Daarom wordt tijdens een eerste dag ingegaan op boekhoudverplichtingen, de opbouw van een dubbele boekhouding, waarderingsregels en hoe een balans en resultatenrekening gelezen moeten worden. Vervolgens (dag 2) wordt via diverse technieken uit de financiële analyse nagegaan hoe men, op basis van publieke info uit de jaarrekening, de financiële gezondheid van een onderneming kan beoordelen. Om ten slotte (dag 3) te bekijken hoe men het financieel beleid kan optimaliseren.

De microcredential Fundamentals in finance en reporting (2 studiepunten) maakt deel uit van het executive programma Bedrijfskunde - MBA fundamentals.

 

Programma

  • Basisprincipes van boekhouden en de jaarrekening
  • Analyse van de jaarrekening: beoordeel de cijfers van een onderneming
  • Basisprincipes van financieel beleid

 


Contacteer programmacoördinator Nathalie voor al je vragen