fbpx Fundamentals in cost- en management accounting | EHSAL Management School

Fundamentals in cost- en management accounting

In deze sessies worden de diverse kostprijscalculatiemethodes (integrale kostprijscalculatie, standaardkostprijscalculatie, direct costing, activity based costing, break-even analyses, …) en hun specifiek gebruik uiteengezet met filmpjes, maar ook met talloze oefeningen en cases. Ook de diverse technieken voor investeringsanalyse (DCF-methodes) komen aan bod. Je verwerft aldus inzicht in cijfers ter ondersteuning van belangrijke managementbeslissingen.

 


Contacteer programmacoördinator Nathalie voor al je vragen


Programma

  • Basisprincipes in cost accounting
  • Basisprincipes investeringscalculatie