fbpx Financial & Business Intelligence | EHSAL Management School

Financial & Business Intelligence

Financial Intelligence kan gezien worden als de verzameling vaardigheden om vlot alle financiële stromen binnen een organisatie gestroomlijnd te laten verlopen. Een gedegen kennis van financiële instrumenten en maatstaven moet het vervolgens mogelijk maken om de organisatie op een duurzame manier te sturen en te begeleiden met het oog op de realisatie van de strategie. Plannen maken en budgetten opstellen is makkelijker en relevanter wanneer de monitoringsinstrumenten optimaal gekozen zijn in functie van de financiële aandachtspunten die nodig zijn om de realisatie van de strategie te verwezenlijken. Dit deel gaat dieper in op de processen en tools in verband met de concrete implementatie van financiële intelligentie binnen de organisatie en de mate waarin Fact-Based Decision Making daardoor completer is.

Business Intelligence kan gezien worden als via de geschikte toepassing de benodigde informatie aan te bieden aan de managers, elk op hun respectievelijk niveau. 
De strategische toplaag van de piramide houdt het topmanagement op een zeer geaggregeerde wijze op de hoogte van de mate waarin de bepaalde targets al dan niet bereikt worden via de Balanced Scorecard. Het gaat hier in vele gevallen om een beperkte groep gebruikers die een holistisch beeld wenst te verkrijgen van de performantie van de organisatie, veeleer dan te kunnen beschikken over gedetailleerde gegevens. Op dit strategisch niveau kan een aantal signalen worden opgevangen met betrekking tot mogelijke problemen omtrent de performantie van de onderneming. Voor een gepaste verklaring moeten we afdalen tot het tactisch niveau. Hier speelt multidimensionele visualisatie de hoofdrol. Typisch aan multidimensionele applicaties is hun interactieve mogelijkheid om de gegevens op tal van manieren te visualiseren. Op het operationele niveau vinden we een grote groep informatie-afnemers. Zij hebben behoefte aan gedetailleerde gegevens die specifiek van toepassing zijn op het domein waar zij verantwoordelijk voor zijn en die hen in staat stellen om bepaalde acties te monitoren en bij te sturen waar nodig. Ze gebruiken hiervoor vaak speciaal ontwikkelde rapporten die hen aangereikt worden via een pull- of push-aanpak. Door de implementatie van een Business Intelligence-piramide moet aldus het probleem van ontsluiting van data overwonnen worden zodat deze gegevens kunnen getransformeerd worden naar informatie, inzichten en kennis met het oog op betere bedrijfsbeslissingen.

Het richt zich tot managers en business consultants die samen met de informaticaspecialisten instaan voor het (mee)organiseren, beheren, beheersen, vernieuwen, uitvoeren en bewaken van beleidsinformatiesystemen zoals Financial en Business Controllers, Management Accountants, Marktonderzoekers en Beleidsmedewerkers en maakt deel uit van het executive programma Corporate Performance Management.

Programma

Het programma omvat 4 sessies (deels on campus deels online) van 3,5 uur. De sessies vinden plaats op maandag- of dinsdagavond van 18u tot 21u30 in Odisee/KU Leuven campus Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel en starten op 30 januari 2023.

  • Budgetteren & target setting
  • Data visualisation concepts
  • Need detection & report design
  • Introduction to self-service BI