fbpx Extra flexibele leertrajecten bij EMS | EHSAL Management School

Extra flexibele leertrajecten bij EMS

flexibbele trajecten

Bij de update van onze managementprogramma’s voor professionals hebben wij geanticipeerd op de toekomstige Europese wetgeving inzake  microcredentials.

 

Vanaf het academiejaar 22-23 bieden wij levenslang lerenden extra flexibele wegen, om via zinvolle, stapelbare, beperkte leereenheden een opleidingstraject uit te werken dat tegemoet komt aan hun leernoden en optimaal combineerbaar is met werk en gezin.  

 

Ontdek de vernieuwde programma’s op onze website en geef uw carrière vleugels.