fbpx Essential topics inzake corporate finance | EHSAL Management School

Essential topics inzake corporate finance

De belangrijkste financiële beleidsbeslissingen waarover experts inzake Corporate finance zich buigen, zijn het doelmatig aanwenden van de juiste activa (investeringsbeslissing) en de daarmee gepaarde gaande financieringsbronnen (financieringsbeslissing). Finale doelstelling hierbij is het  maximaliseren van de waarde van de onderneming. Het is volgens de logica van deze drie pijlers dat de microcredential ‘Essential topics inzake corporate finance’ (7 studiepunten) wordt opgebouwd. De opleiding maakt deel uit van het executive programma Corporate finance.

Bij inschrijven kiest u voor de workshop:

 •  Waarderingsmethoden grote ondernemingen -> Essential topics inzake corporate finance: grote ondernemingen
 • of Waarderingsmethoden KMO -> Essential topics inzake corporate finance: KMO 

Programma

 • Inleiding en kader
 • Corporate Finance: Begrippenkader 

Financieringsbeslissing (14 uur) 

 • Keuze financieringsstructuur en financiële planning
 • Financieringsbronnen voor ondernemers
 • Cash is king: kasstromen
 • Financieel evenwicht en groei: workshop

Investeringsbeslissing (7 uur)

 • Investeringsbeslissingen I
 • Investeringsbeslissingen II: berekeningsmethoden

Waarde van de onderneming ( 10,5 uur)

 • Waarderingsmethoden: inleiding
 • Waarderingsmethoden: grote ondernemingen
 • Waarderingsmethoden: workshop (grote ondernemingen of KMO's)