fbpx Disclaimer | EHSAL Management School

Disclaimer

Beheerder
Het beheer van de website is in handen van de webmaster:
Dienst Informatica Odisee
Warmoesberg 26
1000 Brussel
tel. 02-608 49 84
info@odisee.be
 
Copyright
Teksten van de EMS-website mogen niet worden overgenomen in de geschreven of gesproken pers of in om het even welk ander medium tenzij men hiervoor toestemming heeft verkregen van de webmaster. Citaten overnemen is wel toegelaten, mits bronvermelding.

Persoonlijke gegevens
De verwerking van persoonlijke gegevens is geregeld in onze privacyverklaring. 

Website
Een deel van de informatie op deze website is slechts voorlopig. De informatie op de website kan EMS dan ook niet juridisch binden. 
EMS besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de geleverde inspanningen kan EMS niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, 100% nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal EMS de nodige inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
In de website zijn ook een aantal links opgenomen naar andere sites. EMS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites. Als u onjuistheden vaststelt of er lijkt iets niet te kloppen dan kunt u ons dat meedelen via een e-mail naar emsinfo@emsbrussel.be

Mail
EHSAL Management School (EMS) vestigt de aandacht van de ontvanger erop dat een e-mail en zijn eventuele bijlages, vertrouwelijke of juridisch beschermde informatie kunnen bevatten. Ook informatie die niet uitdrukkelijk als zodanig bestempeld wordt, mag niet zomaar verspreid of openbaar gemaakt worden. 
Als de ontvanger merkt dat een e-mail niet voor hem/haar bedoeld is, wordt verwacht dat hij/zij de verzender hiervan op de hoogte brengt en vervolgens de e-mail wist. Indien de inhoud van de e-mail en zijn eventuele bijlages al werden opgeslagen, wordt gevraagd deze bestanden te wissen. 
De absolute veiligheid van het e-mailverkeer, en de zekerheid van overdracht van de integrale inhoud en van de tijdige ontvangst, kunnen niet gegarandeerd worden. EMS en de verzender kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. 
Indien de ontvanger vragen heeft over de hierboven vermelde informatie, kan hij/zij zich richten tot de Commissie ICT-deontologie van de hogeschool via ICTdeontologie@odisee.be.