fbpx Corporate finance | EHSAL Management School

Corporate finance

Doel en verantwoording

Het programma “Corporate Finance” is een diepgaande en praktijkgerichte basisopleiding die talrijke aspecten van het financieel beleid omvat.  De gedoceerde materie sluit zo dicht mogelijk aan bij de praktijk.  De docenten wor­den daarom ook geselecteerd op basis van hun ruime praktijkervaring.  In elke sessie wordt gezorgd voor een stevige theoretische basis, waarna onmiddellijk met talrijke voorbeelden het verband wordt gelegd met de realiteit.  Het programma besteedt aandacht aan de invals­hoek van alle partijen die belang hebben bij de goede afloop van financiële beslissingen.  Dit betreft zowel de familiale als de multinationale aandeelhouder, de bankier als de financieel manager zelf.

Aan de cyclus “Corporate Finance” kan slechts een beperkt aantal kandidaten deelnemen.  Kleinere groepen maken immers vlottere en spontanere contacten tussen deelnemers en docenten mogelijk.  Interactief onderwijs wordt gegarandeerd doordat de deelnemers worden aangezet tot een actieve inbreng in praktijkstu­dies en colleges.  Door confrontatie met an­dere opvattingen verwerft men op die manier persoonlijk inzicht. 

Het programma “Cor­porate Finance” maakt deel uit van het postgraduaat Finance en is er­kend door ITAA en de FSMA in het kader van de permanente vorming.

Doelgroep

Dit programma behandelt niet alleen nieuwe ontwikkelingen en inzichten, maar zet de deelnemers ook aan tot reflectie over wat in de eigen onderneming gebeurt, getoetst aan de mogelijkheden die in de cursus worden voor­gesteld.  Daarom richt de cursus zich zowel tot mensen met ervaring als tot personen die hoofdzakelijk nieuwe kennis willen verwerven en die hierover ideeën willen uitwisselen.

“Corporate Finance” is bestemd voor per­sonen die te maken hebben met het (finan­cieel) beleid van de onderneming.  Meer be­paald: financiële directeurs en hun medewer­kers, directie- of kaderleden die belast zijn met financiering, boekhouding en aanverwante taken.  De cyclus is ook nuttig voor externe adviseurs die hun klanten in dit do­mein adviseren (consultants, accountants, boekhouders,...)

Om te kunnen deelnemen moeten de inschrijvers houder zijn van een masterdiploma. Ook bachelors of gegradueerden met relevante ervaring worden toegelaten.


 

 

Financiële programma's