fbpx In company opleidingen | EHSAL Management School

In company opleidingen

Ook voor uw organisatie werken wij graag een aangepast opleidingsprogramma uit.

Voor meer info contacteer Raymonde Wauters, 02/210.16.21 of via raymonde.wauters@emsbrussel.be

Een greep uit de projecten die wij organiseerden:

ARGENTA
Een aangepaste versie van de executive opleiding Investment adviser, een doorgedreven opleiding inzake het beleggen in roerende waarden, werd georganiseerd voor interne medewerkers en zelfstandige kantoorhouders van Argenta met interesse in de evaluatie en de waardering van roerende beleggingen, asset allocatie en portefeuillebeheer.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BRUSSEL
EHSAL Management School (EMS) organiseerde voor de medewerkers van de VGC,  directie Personeel en HRM , een HR-opleiding van 7 sessies met aandacht voor de processen inzake instroom, doorstroom (o.m. socialisatie en prestatiemanagement) en uitstroom.
Het programma wil bij de deelnemers een zelfstandigheid creëren voor het opnemen van HRM-acties door hen een ruime basisopleiding inzake humanresourcesmanagement te bieden, met tevens aandacht voor ervaringsuitwisseling en voor recente ontwikkelingen in het vakgebied.

ATTENTIA
Om de implementatieprojecten van nieuwe software bij klanten nog gestructureerder te laten verlopen koos ATTENTIA voor een projectgestuurde aanpak, gebaseerd op de PMBOK® Guide van PMI®, dé internationale standaardsetter inzake projectmanagement.

Om de adoptie van deze methodiek binnen de groep te ondersteunen opteerde men voor een intensieve bedrijfsinterne opleiding inzake projectmanagement (van 12 trainingssessies) door EHSAL Management School.

PFIZER MFG. BELGIUM NV
Een driedaagse basisopleiding Projectmanagement (conform the PMBOK® Guide, Fifth edition) voor projectingenieurs van de Pfizergroep waarbij de bedrijfseigen projectmanagementmethodologie wordt gelinkt aan de internationale standaard.

BT
EHSAL Management School (EMS) verzorgde voor BT een korte, maar zeer gesmaakte, opleiding “Finance for non-financials”.

Op vraag van de opleidingsverantwoordelijken van BT werd de klemtoon gelegd op het lezen en begrijpen van de balans en de resultatenrekening, en op de analyse van de liquiditeit, de solvabiliteit , de rendabiliteit, de toegevoegde waarde en de cash flow van een onderneming. Dit werd geïllustreerd met een gevalstudie uitgaande van de jaarrekening van BT.

Daarnaast ging er ook aandacht naar enkele courante methodes voor investeringsanalyse.

GDF SUEZ
Reeds meer dan 10 jaar organiseert EHSAL Management School (EMS) in het kader van de  GDF SUEZ Shareholders Business School een opleidingsprogramma met topsprekers over jaarlijks wisselende, actuele onderwerpen  inzake macro-economie, portefeuillebeheer en financiële planning.