fbpx Bouwstenen voor 'echt' werkbaar werk | EHSAL Management School

Bouwstenen voor 'echt' werkbaar werk

Doel en verantwoording

Mensen maken organisaties. Ze vormen dan ook het hoogste goed van elk bedrijf. En toch blijkt vaak dat andere prioriteiten de bovenhand nemen, met een negatieve impact op betrokkenheid, bevlogenheid (‘employee engagement’) en samenwerking. En met als resultaat een verminderde productiviteit en een verhoogd absenteïsme. 

Bedrijven reageren dikwijls ook pas wanneer de problemen zich al duidelijk manifesteren.  Maar een curatieve aanpak, met ad hoc interventies, is zelden duurzaam. De betere oplossing is te werken aan een structurele en toekomstgerichte oplossing voor werkbaar werk. Deze unieke opleiding (micro-credential) belicht het concept werkbaar werk en de economische belangen ervan.

Je verwerft inzichten voor het duurzaam implementeren van werkbaar werk in uw bedrijf en om hiervoor een ‘buy in’ te bekomen van het management. Je ontdekt ook met welke stakeholders en hoe, je concreet aan de slag kunt gaan om organisatiebreed te werken aan werkgeluk.

We bieden een mix van brede wetenschappelijke inzichten, toepasbare technieken, praktijkgetuigenissen en dito studies. 

Het docentenkorps bestaat zowel uit vooraanstaande professoren en onderzoekers, als uit practici met een rijke ervaring.

Doelgroep

Het programma richt zich voornamelijk tot HR-professionals, leidinggevenden, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, zaakvoerders, managers en consultants die werken rond bedrijfscultuur en -klimaat, psychologisch welzijn, preventie, …


Gastdocenten Lieven Annemans en Griet Deca getuigen over de opleiding Werkbaar werk:

Werkbaar werk