fbpx Belgian GAAP | EHSAL Management School

Belgian GAAP

Onderzoek heeft uitgewezen dat na enige jaren praktijkervaring de kennis van het boekhoudrecht vervaagt en een hernieuwde confrontatie met de fundamenten van het boekhouden een leerrijke en nuttige ervaring is.  De juridische grondslagen van het boekhouden en de waarderingsregels voor alle rubrieken van de jaarrekening worden grondig opgefrist. Bovendien wordt ook steeds aandacht geschonken aan  de bijhorende CBN-adviezen en aan nuttige linken met het vennootschaps- en fiscaal recht.

Kortom een uitgebreid en systematisch overzicht van het Belgisch boekhoudrecht. Tevens wordt ingegaan op mogelijkheden inzake earnings management en op de juridische en boekhoudtechnische aspecten van consolidatie volgens Belgian GAAP.  De technieken van consolidatie illustreren we kort aan de hand van praktijkvoorbeelden (participatiepercentage, intragroep verrichtingen, goodwill, minderheidsbelangen, filialen met negatief eigen vermogen, dividenden, eenvormige boekhoudprincipes, verkoop van deelnemingen, verschillen in afsluitdata, wisselkoersproblematiek).