fbpx Analytical Intelligence | EHSAL Management School

Analytical Intelligence

Binnen Fact-Based Decision Making bekleedt Analytical Intelligence een wel heel speciale rol. Ze schept via een batterij van interessante statistische en beschrijvende methoden inzicht in de veelheid aan informatie en ze zet daadwerkelijk data om in inzichten en wijsheden. Bijkomend maken de methoden het mogelijk om vooruit te kijken. Daar waar Business Intelligence-tools steeds achterwaarts kijken, biedt Analytical Intelligence de mogelijkheid om de toekomst te voorspellen en de verwachte evolutie te kwantificeren.
Analytical Intelligence bestaat uit:
•    beschrijvende methoden die inzicht in de data opleveren via heel eenvoudige descriptieve statistische en visualisatietechnieken, zoals histogram, correspondentieanalyse en clusteranalyse;
•    vraag-gedreven statistische technieken zoals tijdsreeksanalyse die statistische forecasting maken van evoluties doorheen de tijd;
•    vraag-gedreven statistische technieken zoals regressietechnieken die gebruik maken van relaties tussen cross-sectionele veranderlijken die een overeenkomstig gedrag vertonen;
•    data-gedreven modelleringstechnieken die in een overdaad aan gegevens, patronen proberen te detecteren die vervolgens bruikbaar zijn om voorspellingen te doen of observaties onder te verdelen in relevante groepen.

De diverse technieken worden geschetst om klaarheid te scheppen in een veelheid aan informatie en om er zinvolle, strakke conclusies uit te trekken. Deze technieken zijn een absolute must binnen een duurzame beleidsondersteuning. Het proces dat daarbij gevolgd wordt toont de nodige stappen van het modelleren of het verwerven van inzichten naar het operationaliseren ervan. 

Analytical Intelligence evalueert a posteriori de drijfveren van de werking en het succes van een organisatie en ook zal ze a priori voorspellen en budgetteren om de decision making-cyclus goed onderbouwd in gang te zetten. In dit deel bespreken we het analytisch proces en vervolgens positioneren en illustreren we een aantal statistische en machine learning methoden aan de hand van concrete toepassingen.

Programma

Het programma omvat 4 sessies (deels on campus deels online) van 3,5 uur. De sessies vinden plaats op maandagavond van 18u tot 21u30 in Odisee/KU Leuven campus Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel en starten op 6 maart 2023.

  • Analytical needs & research agenda
  • Analytical cycle & analytical architecture
  • Analytical methods
  • Analytical intelligence applied