fbpx Adviseur familiebedrijven | EHSAL Management School

Adviseur familiebedrijven

Waarom dit programma volgen?

Ongeveer 77% van de Belgische vennootschappen zijn familiebedrijven. Zij vormen de motor van onze economie, werkgelegenheid en welvaart. Uit onderzoek blijkt alvast dat zij beter presteren dan andere bedrijven.
Maar familiebedrijven zijn nog op meerdere vlakken “anders”. Zij kennen ook specifieke en complexe problemen die voortvloeien uit het spanningsveld tussen de belangen van de familie en die van het bedrijf.  Relationele en emotionele factoren spelen er vaak een sleutelrol.
Het professioneel adviseren van familiebedrijven vergt daarom ook een bijzondere opleiding waarbij de hele ondernemingsproblematiek op een geïntegreerde en multidisciplinaire wijze behandeld wordt vanuit de unieke invalshoek van het familiebedrijf.
Deze opleiding komt hieraan tegemoet. Het biedt een gedegen opleiding omtrent de eigenheid van familiebedrijven op diverse vlakken (eigendom, governance, financiering,…), aangevuld met sessies omtrent de cruciale familiale relaties en dynamieken en omtrent de opvolgings-problematiek.  Daarbij worden de themata steeds benaderd vanuit diverse perspectieven (financieel, psychologisch, organisatorisch, enz….).
Daarnaast worden tijdens trainingsessies ook een reeks consultingvaardigheden bijgeschaafd. Een unieke mix dus van kennen en kunnen.

Dit programma is een samenwerking van EHSAL Management School (EMS) en 'Het Familiebedrijf'.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot:
accountants-belastingconsulenten, boekhouders-fiscalisten, juristen, bankiers, private bankers, vermogens-beheerders, consultants, adviseurs die - ongeacht hun specifieke discipline - een actuele geïntegreerde en multidisciplinaire kennis willen verwerven omtrent familiebedrijvenconsulting.
Kortom: iedereen die specialist wil worden in familiebedrijven.


Contacteer programmacoördinator Hugo Couck voor al je vragen